Hvem er jeg?
Jeg bor i Nim på et lille landbrug sammen med Benthe.
Alle ungerne er flyttet fra reden, men jeg har 4 børn i alderen 19 – 30 år, som alle har gået på kommunale skoler og ungdomsuddannelser.
Jeg har været en lokal ildsjæl gennem ca. 20 år, og jeg har bl.a. været medvirkende til at få multihus og købmand til Nim.
Derudover har jeg siddet i skolebestyrelse i Nim i 12 – 14 år.
Er ansat som direktør i Landbrugsrådgivning Syd – en rådgivningsvirksomhed med ca. 100 ansatte.
Jeg er socialliberal i hjertet, og tror på, at de gode ideer fra den enkelte i vid udstrækning skal have lov til at blomstre.
Men som samfund og kommune skal vi ”hjælpe” de, der ikke kan klare sig selv.

Så grønt og bæredygtigt som muligt – og gerne økologisk
Udviklingen af Horsens skal på alle områder ske under hensyntagen til den grønne dagsorden.
Men der skal stadig være plads til os, der bor i kommunen.
Der skal findes plads til nye arbejdspladser, boliger og veje.
Men det skal ske under hensyntagen til natur og miljø – så også biodiversiteten i Horsens udvikles positivt.

Tillidsbaseret ledelse
Mindre kontrol og mere tillid.
Jeg har gennem 25 år fået lov til at arbejde med ledelse.
Jeg tror på folk og viser tillid.
Det tror jeg på giver det bedste arbejdsmiljø og de bedste resultater.
Det vil jeg arbejde for, bliver normen for vores kommunale ansatte.

Gennemsigtighed i beslutninger
Mit indtryk er, at for mange store beslutninger, sker i et lukket rum uden en reel borgerinddragelse eller ordentlig information.
Det har vi f.eks. set ved campusrokaden, DSV i Lund og da havnens udvidelse blev fejet af bordet.
Det vil jeg gerne være med til at ændre, så vi får større gennemsigtighed i kommunens beslutninger.

Styrk lokalsamfundene
Vi skal understøtte udviklingen af hele kommunen.
Det skal ske ved at støtte de frivillige organisationer.

Børge Sørensen