FOLKETINGSVALGET 2019

Stem Karen Melchior – Dette er mine mærkesager

Afskaf fattigdomsydelserne

Børns baggrund skal ikke afgøre deres fremtid. Vi kan ikke være bekendt, at stadig flere børn vokser op i fattigdom, mens Danmark bliver rigere. Hvis du som barn lever bare éet år i fattigdom, påvirker det dine karakterer i skolen og dine fremtidsmuligheder.

Vi skal løfte forældre ud af fattigdom – helst gennem arbejde – men hvis vi ikke kan, må vi sikre, at børnene får lige muligheder til at skabe deres egen fremtid. Derfor skal vi afskaffe fattigdomsydelserne.

Teknologi skal reguleres for åbenhed og frihed

Regulering af teknologi skal sikre innovation, åbent marked og et frit internet – ikke krænke vores privatliv. Vi elsker de muligheder, digitalisering giver os, men vi vil ikke manipulation, tvangsdigitalisering og monopoler. Teknologien skal arbejde for os, ikke omvendt. Teknologien skal bidrage til samfundet og understøtte demokratiet.

Jeg vil arbejde for, at myndigheder og virksomheder kun indsamler persondata, når det er nødvendigt, klart til hvilket formål, – og hvis de passer ordentligt på dem.

Vi er danskere, europæere og verdensborgere. Danmark er vores udgangspunkt og første prioritet. Europa er nøglen til at forandre verden. Gennem handelsaftaler kan EU forme verdens udvikling, gennem regulering kan vi sikre lige konkurrence og et åbent frit internet.

Stærkere sammen i Europa

EU gør livet nemmere, hvilket Brexit tydeligt viser. Velfærden i en lille åben økonomi som den danske er afhængig af et stærkt EU.

Jeg tror på EU som vores stærkeste fællesskab og vigtigste redskab. Vi er stærkere sammen i EU.

Vi lytter – også til dig