Horsens skal have flere vindmøller

Siden år 2000 er antallet af vindmøller i Horsens faldet fra 27 til 9 vindmøller. Og dem der er tilbage er så gamle at de må forventes at blive nedtaget i løbet af få år.

I 2015 skrinlagde Peter Sørensen og resten af byrådet alle planer om vindmøller i Horsens, grundet protester.

Siden har det lydt igen og igen fra politikere over en bred kam at der ikke er plads til vindmøller i Horsens.
Men det fremgår ikke nogen steder hvorfor der ikke skulle være det, og hvorfor Horsens skulle være så meget sværere at placere møller i end f.eks. Odder – der har møller lige på grænsen mellem kommunerne.

Og ifølge kort fra Erhvervsstyrelsen er det heller ikke korrekt at der ikke er plads til møller i Horsens. Faktisk er der flere steder hvor der fint er plads til møller der er 150 meter høje.

Vi har eksempelvis 4 områder helt tæt på Horsens by, som samtidig overholder lovgivningen om over 4x vindmøllens højde til beboelse.

Mulige vindmølleplaceringer tæt på Horsens

Eksempelvis et stort område hvor DSV ligger syd for Lund. Her havde det været oplagt at aftale opsætningen af vindmøller samtidig med den store udvidelse hos DSV. Noget der både kan komme byen og DSV til gode.

Syd for Bygholm sø ligger der et område som er udlagt til skovrejsning. Det vil gå rigtig godt i spænd med at rejse vindmøller samme sted og da der ligger industri længere mod syd vil det ikke genere.

Yderst på molen i erhvervshavnen vil der være muligheder for at placere nye flotte vindmølle vartegn, ligesom man har i Esbjerg. Det vil være et positivt indtryk af havnen, fremfor de grimme industribygninger der ligger på havnen.

Det er bare 3 eksempler, som viser at Horsens har fint plads til vindmøller.

Derfor går Radikale Venstre til valg på at vi skal have rejst vindmøller i Horsens. Gerne så mange at det svarer til den nuværende elproduktion på fjernvarmeværket – dvs. ca. 12 stk.

Horsens er en industriby med mange produktionsvirksomheder der udleder meget CO2. Derfor har vi som by en forpligtelse til at sikre at den strøm og varme vi leverer er co2 FRI.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *