Gør noget andet på handicap området i Horsens Kommune

For anden uge i træk var jeg til vælgermøde vedrørende handicap området. Denne gang arrangeret, meget flot, af Danske Handicap Organisationer i Horsens.

Problemerne er mange og det er en område som har brug for at tænke nyt. Det var tydeligt på tilhørerne at man specielt måden man bliver mødt på hos kommunen ikke er godt nok. Sagsbehandlerne har ikke tid nok og skifter for ofte. I kommunen prøver man og gør sit bedste. Mange gange er det fint, men mange, måske flere, gange, er det ikke fint.

Derfor er det min konklusion at vi skal starte med at kigge på 3 ting på handicap området.

FORNY MÅDEN VI SAGSBEHANDLER PÅ.


De enkelte sagsbehandlere gør sit bedste, men mangler tiden til at komme tættere på den enkelte sag. De må ikke putte sig på kontorerne hele tiden med skal ud og møde det enkelte menneske. Et projekt i Aarhus som hedder “tættere på familien” ser meget spændende ud og bør kigges nærmere på her i Horsens. Se linket i kommentarerne. Dialogen med handicappede i Horsens er meget vigtigt her. De er en enorm resource i dette. De kender alle reglerne på området og har tingene tæt inde på livet. Så de, om nogen, kan rådgive kommunen i hvordan vi gør det bedre.

ACCEPTER IKKE SAGER SOM KOMMER I ANKESTYRELSEN.

Klage sager koster kommunen tid, ressourcer og penge og for dem som klager er det en enorm psykisk byrde som kun fører til stress og mere bekymring. Ordet træls dækker det ikke. Enigheden til møderne blandt tilhørerne og politikkerne var stor – vi har for mange – kun Socialdemokratiet dristede sig til at sige at niveauet nok ikke var så højt alligevel. Dertil er jeg uenig.

Jeg tror at god og korrekt sagbehandling og antallet af klager hænger sammen som ærtehalm. Vi kan ikke bare sige til forvaltningen at nu vil vi ikke se flere klager – det skal følges af sammen med en ændret form for sagsbehandling og flere resource og penge. Men uanset så skal vi have indført en kultur som ikke vil acceptere klager. I dag er kulturen jo; “hvis du ikke er tilfreds så bare klag, men du skal vide det tager lang tid og du får sikkert ikke meget ud af det” Det kan vi altså ikke bare acceptere.

Hvordan får vi så sat gang i punkt 1 og 2. Konkret skal vi indse vi skal gøre det bedre og sætte os de mål som jeg har beskrevet ovenfor og så vil jeg have nedsat et opgave udvalg bestående af handicappede, sagsbehandlere og byrådet politikkere med mål om at forbedre dette. Udvalget vil ikke komme til at løse alt i et hug, men vi skal jo starte et sted og et specifikt mål om at gøre sagsbehandlingen bedre og mere human er et godt sted at starte.

Samtidig kommer vi på kort sigt til at skulle putte flere penge i dette. Vi kommer ikke igang uden penge, men i løbet at relativt få år kommer den økonomiske fordel også i dette. Det store totale billede er jo, at folk som ikke har det godt koster kassen for kommunen. Det er de handicappede selv men også deres pårørende. En værdig og god behandling i systemet gør også at man er mere “produktive borgere” som det jo så smukt hedder og bidrager mere.

Hvad er den 3. ting?

  1. PULJE TIL AT KLATTE VÆK.

Vi skal da ikke bare klatte penge væk? Nej det skal vi ikke, men det var tydeligt for mig at der er ting som gør livet lettere på handicappede som ikke kan vente på budget forhandlingerne hvert år. Blandt andet blev teleslynger nævnt at repræsentanten for Høreforeningen til mødet i går og det var et akut behov for dette. Udgiften var 25.000 kr. og Nordea ville sikkert godt betale, men man mente at det burde kommunen jo sikre. Jeg er enig og syntes godt at man må sætte en pulje af på f.eks 500.000 kr. årligt til den slags. Ting som bliver set som nødvendige men af en eller anden grund ikke er blevet tildelt i rette tid. Handicaprådet i Horsens kommune kunne stå for forvaltningen af denne pulje. Det behøves ikke at være ansøgninger til polittikere på vælgermøde, pengene kan godt tildeles på forhånd og forvaltes af dem som har behovet.

Tak igen til Danske Handicap Organisationer for arrangementet. Det var nyttigt og lærerigt!