Er alle lige for serviceloven?

På det velorganiserede vælgermøde ved ULF & LEV Horsens 28.09 refereret i HSFO 29.09 blev det mig klart, hvor triste statistikkerne på socialområdet faktisk er. Er vores sagsbehandling i stykker?

RETSSIKKERHED. Som borger i Danmark har jeg måske taget vores retssikkerhed for givet: At myndigheder træffer afgørelser med baggrund i lov, og at der er lighed for loven mellem alle slags mennesker. Måske naivt.

I Horsens er der blevet anket ca. 110-150 afgørelser om året siden 2014 relateret til serviceloven af borgere, som mener en kommunal afgørelse ikke er i overensstemmelse med deres ret. Borgere, som orker at tage en tur i ankestyrelsen. Hvis du havde spurgt mig for en uge siden, hvor mange, der ville få omgjort deres afgørelse i ankestyrelsen, ville jeg nok have gættet på en 5-7%. Men omgørelsesprocenten ligger et helt andet sted. I årene fra 2014 til 2020 har den ligget mellem 27 og 40% i Horsens.

Problemet er ikke nyt; to byråd har haft mulighed for at forstå og reagere på situationen. Da jeg spurgte byråds-politikere på mødet, om man kunne kaste lys over årsagen til denne triste statistik, så sad jeg tilbage med fornemmelsen af, at årsagen stadigt var ukendt. Har man ikke undersøgt det? I fald vil jeg gerne kende konklusionen.

Mon et nyt byråd vil skabe klarhed? Én ting er, at byrådet ikke kan finde budget til at løse de bundne opgaver, men ikke at anerkende borgerens ret til at få disse opgaver løst er en helt anden sag.

Vi må have styr på de bundne opgaver i kommunen – herunder en sagsbehandling og retssikkerhed. Og gerne før vi investerer yderligere i kæmpe indendørsarenaer og udendørs koncertpladser til 50.000 mennesker. Det kan jeg i hvert fald godt vente med, indtil vi får styr på retssikkerheden. Nåja, jeg kunne måske også nævne et par andre ting, jeg synes, vi skal have styr på først.