CO2 FRI fjernvarme

Horsens fjernvarme er af byrådet solgt som en grøn løsning.

Ved at erstatte mange individuelle gasfyr med et bæredygtigt alternativ kan man i løbet af en kort årrække gøre opvarmningen af mange boliger klimavenlig.

Men fjernvarme er bare en måde at distribuere energi på, og er ikke mere klimavenlig end de kilder man bruger til at fremstille energien.

Og her viser det sig desværre at man i Horsens kommune helt for forsømt at gøre noget for at omstille fjernvarmen til vedvarende energi.

Ovenstående graf viser de energikilder der er brugt til at producere varmen i Horsens Kraftvarmeværk. Langt hovedparten kommer fra afbrænding af affald, flis og gas. Herudover kommer en lille del fra overskudsvarme fra Hamlet protein.

Affaldet udgør den største del i regnskabsåret 2020/21 og det kan også være acceptabelt at afbrænde den sidste rest af affald, som ikke kan genanvendes. I Danmark bliver vi bedre og bedre til at genanvende vores affald, hvilket betyder at mængden af restaffald heldigvis er faldet kraftigt og fortsat falder.

Desværre har det ikke betydet at Horsens kraftvarmeværk brænder tilsvarende mindre affald af. I stedet har man valgt at importere store mængder affald fra andre lande, som er knap så gode til at genanvende som vi er.
I regnskabsåret 2020/21 var hele 25% af det afbrændte affald således importeret fra andre lande.

Affaldsfordelingen efter kildeland
Fordelingen af affald efter kildeland. Kilde: Horsens Fjernvarme

Når vi importerer andres affald betyder det også at vi importerer deres co2 udledning. Derved giver vi dem mindre incitament til at genanvende mere affald, da det jo ikke længere er et problem for dem.

Fra 2022 ibrugtager Horsens fjernvarme en ny varmepumpe som kommer til at levere 80-90.000 MWh varme i per år. Men da en varmepumpe kører på strøm vil den kun være klimavenlig hvis strømmen der driver den er lavet på vedvarende energi.

Det er desværre ikke tilfældet for strømmen produceret i på Horsens kraftvarmeværk.
Nedenstående viser de energikilder der bruges på strømproduktionen

Graf over fordelingen af energi kilder til strømproduktion på Horsens kraftvarmeværk

Som man kan se er strømmen udelukkende produceret ved hjælp af afbrænding af enten affald (hvoraf 25% er importeret) og gas. Det gør at varmepumpen langtfra er den klimavenlige produktion som man forsøger at sælge den som.

Radikale Venstre i Horsens ønsker at Horsens fjernvarmen og strømmen i Horsens produceres 100% co2 frit. Det betyder at der skal investeres kraftigt i solenergi, vindmøller, power2x, geotermi, overskudsvarme og andre vedvarende energiformer. Det er en bunden opgave som det kommende byråd SKAL tage seriøst.

Al data i denne artikel er modtaget efter anmodning om aktindsigt hos Horsens Fjernvarme.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *