Er alle lige for serviceloven?

På det velorganiserede vælgermøde ved ULF & LEV Horsens 28.09 refereret i HSFO 29.09 blev det mig klart, hvor triste statistikkerne på socialområdet faktisk er. Er vores sagsbehandling i stykker? RETSSIKKERHED. Som borger i Danmark har jeg måske taget vores retssikkerhed for givet: At myndigheder træffer afgørelser med baggrund i lov, og at der er …